Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Universitatea Valahia din Târgovişte - www.valahia.ro


Universitatea Valahia din Targoviste este o institutie publica de invatamant superior, care a implementat sistemul european de invatamant Licenta-Masterat-Doctorat si formeaza specialisti foarte bine pregatiti profesional in conformitate cu cerintele actuale ale pietei fortei de munca din Romania si din statele Uniunii Europene, promovand un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate stiintifica, creativitate si dinamism. Universitatea Valahia din Targoviste isi propune sa promoveze si sa sustina – in comunitatea locala, regionala, nationala si internationala – dezvoltarea unor componente culturale specifice: (a) formarea de specialisti cu studii superioare pentru invatamant, stiinta, economie, activitati sociale, inginerie, teologie, etc.; (b) promovarea unor activitati de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa; (c) promovarea unui cult al invatarii permanente si inovatoare;


Beneficiind de competenta personalului didactic angajat, Universitatea Valahia din Targoviste are capacitatea necesara pentru a atrage si a dezvolta proiecte stiintifice, proiecte finantate din fonduri structurale si alte tipuri de proiecte la nivel regional, national si european. Prin dezvoltarea cercetarii stiintifice, in cadrul colectivelor/departamentelor si prin implicarea studentilor de la formarea initiala, masterat si doctorat, in cadrul etapelor de realizare a proiectelor se obtine excelenta in procesul educational. Pe langa activitatea didactica si de cercetare stiintifica, Universitatea Valahia din Targoviste cuprinde in structura sa, centre de formare continua in concordanta cu cerintele mediului social-economic in cadrul caruia functioneaza.


Universitatea Valahia din Targoviste se preocupa de realizarea in conditii optime a misiunii sale: invatamant si cercetare stiintifica de calitate, conditii decente de studiu si viata pentru studenti, integrare profesionala la nivel national, deschidere academica europeana. Universitatea Valahia din Targoviste are experienta atat in implementarea proiectelor si programelor cu finantare nationala si europeana, cat si in formarea si dezvoltarea de competente si abilitati pentru grupurile tinta de tipul:studenti, adulti.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro