Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava - www.usv.ro


Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava este o unitate de învățământ superior, care are în componenţă 9 facultăţi ce dezvoltă programe de studii de licență, masterat și doctorat pe cinci direcţii de cunoaştere: ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe economice şi administrative. Universitatea, prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială. Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava îşi asumă rolul principal în promovarea ştiinţei şi culturii în Bucovina, asigurând dezvoltarea durabilă a zonei prin formarea de resurse umane competente, capabile de integrare socio-profesională în context naţional şi internaţional.


Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava se înscrie în categoria unităţilor de învăţământ şi cercetare, fiind acreditată de către ARACIS în anul 2008 cu calificativul grad de încredere ridicat şi de către CNCSIS, în anul 2009, ca unitate de cercetare. Aceste acreditări sunt o recunoaştere a calităţii activităţilor academice şi de cercetare fundamentală şi aplicativă promovate de universitate şi permit iniţierea de programe de studii care să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare ale comunităţii.


Universitatea "Ştefan cel Mare" este membră a unor importante organizaţii internaţionale (precum Asociaţia Internaţională a Universităţilor, Consiliul Internaţional pentru Învăţământ la Distanţă, Agenţia Universitară Francofonă, Asociaţia Universităţilor Europene etc.) şi derulează proiecte educaţionale şi de cercetare cu finanţare europeană (în cadrul programului Life Long Learning Erasmus şi Jean Monet, Asociaţia Universităţilor Francofone, CEEPUS, COST, programe de cooperare transfrontalieră).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro