Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Principalele rezultate anticipate


A1. Două programe de formare profesională continuă dezvoltate şi acreditate, patru tutoriale pentru aplicaţii practice accesibile on-line, un manual format h‚rtie (900 exemplare).

A2. Un portal informatic inovativ dedicat proiectului şi o platformă educaţională Moodle suport.

A3. 850 cadre didactice formate şi minim 830 certificate.

A4. 200 lecţii demonstrative realizate/susţinute de 500 cursanţi, 200 şcoli beneficiare de lecţii demonstrative inovative şi organizarea unui concurs.

A5. Un studiu de impact (100 exemplare).

A6. Trei workshop-uri şi o reţea virtuală destinată Ómbunătăţirii calităţii activităţii de formare şi creşterii schimburilor de bune practici.

A7. Plan de vizibilitate, pagina web a proiectului, 3 filme de prezentare, materiale informative, comunicate de presă, 6 conferinţe de presă.

A8. Monitorizare şi raportare realizată conform cerinţelor finanţatorului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro