Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Structura modulelor de formare


Modulul 1. Abordări moderne în didactica matematicii şi ştiinţelor naturii


Disciplina Nr. ore (c+ap+e) Evaluare Nr. credite propuse
1. Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria curriculară Matematică şi ştiințe ale naturii 13+27+3 colocviu 13
2. Tehnologii şi aplicaţii multimedia şi hypermedia în educaţia modernă 13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 – din care: 26 ore curs; 54 ore activităţi practice; 9 ore evaluare

Număr total credite propuse: 25 / Număr de credite aprobate: 22


Modulul 2. E-educaţie în cadrul ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii


Disciplina Nr. ore (c+ap+e) Evaluare Nr. credite propuse
1. Aplicaţii educaţionale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii 13+27+3 colocviu 13
2. Instrumentaţie virtuală şi software educațional 13+27+3 colocviu 12
3. Evaluare finală 3 colocviu -

Număr total ore: 89 – din care: 26 ore curs; 54 ore activităţi practice; 9 ore evaluare

Număr total credite propuse: 25 / Număr de credite aprobate: 22


Calendarul evaluărilor finale - iunie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro