Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu - www.utgjiu.ro


Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu a fost infiintata in anul 1992, conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 288/01.06. Misiunea Universitatii „Constantin Brancusi" din Targu Jiu este de invatamant si cercetare. Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu isi asuma un rol fundamental in crearea si tezaurizarea valorilor culturii si civilizatiei, in promovarea cercetarii stiintifice, participarea culturii si stiintei romanesti la circuitul mondial de valori spirituale, afirmarea identitatii culturii nationale si dezvoltarea societatii romanesti in cadrul unui stat de drept, liber si democratic. Universitatea are patru facultati: Facultatea de Inginerie cu specializarile: Automatica si Informatica Aplicata, Mecatronica, Tehnologia Constructiilor de Masini, Masini Unelte si Sisteme de Productie, Inginerie Economica in domeniul mecanic, Informatica aplicata in inginerie electrica, Energetica Industriala, Managementul Energiei, Protectia Mediului in industrie, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiune Afacerilor cu specializarile: Finante Banci, Contabilitate, Management, Marketing, Administrarea Afacerilor, Facultatea de Relatii Internaționale Drept si Stiințe Administrative cu specializarile: Relatii Internationale si studii europene, Administratie publica, Comunicare si relatii publice, Drept, Siguranta si ordine publica,Istorie, Facultatea de Educație Fizică, Litere și Kinetoterapie cu specializarile: Educatie Fizica si sportiva, Kinetoterapie,Limba engleza-limba romana și Facultatea de Asistență Medicală Arte si Stiinte ale Educației cu specializarile: Pedagogia artelor plastice si decorative, Asistenta medicala. Scluptură.


Activitatea de cercetare - dezvoltare - inovare se desfasoara in cadrul unor centre de cercetare acreditate CNCS sau atestate la nivelul Senatului UCB. Printre domenile prioritare de cercetare in domeniul stiintelor ingineresti se inscriu tehnologia informatiei si comunicarii, Conducerea proceselor industriale, Fiabilitatea si durabilitatea sistemelor mecanice, Energetica, Protectia mediului.


In cadrul Universitatii functioneaza un Departament de Invatamant la Distanta si Formare Continua ce desfasoara mai multe programe de formare printre care: Formator, Exploatarea şi menteneanţa instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune din carierele de lignit ale SNLO, Utilizarea electronicii de putere şi a automatelor programabile în instalaţiile electrice ale utilajelor miniere de cariere, dispecerizarea carierelor, Noţiuni fundamentale de igienă, Managementul proiectelor, Managementul resurselor umane, Achizitii publice, Managementul carierei didactice, etc. Universitatea a derulat proiecte de cercetare finantate atat prin competitiile derulate la nivel national cat si prin competitii la nivel international.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro