Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - www.ulbsibiu.ro


Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate de drept public care asigura toate trei ciclurile de invatamant de tip Bolgna. Universitatea are o vasta activitate de cercetare stiintifica prin departamentele sale, cat si prin facultati.


La activitatea de cercetare stiintifica contribuie un numar mare de studenti, masteranzi si doctoranzi, in cadrul universitatii existand 14 domenii de conducere de doctorat. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a realizat in ultimii cinci ani 43 de contracte de cercetare in calitate de conducator sau partener. Dintre acestea un numar de 11 contracte se refera la proiecte internationale.


La ora actuală 16 proiecte au fost/sunt în derulare în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în calitate de beneficiar si 15 proiecte in calitate de partener finantate din POSDRU si POSCCE (3 dintre acestea).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro