Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Obiective şi grup ţintă


Obiectivul general al proiectului este īmbunătăţirea formării continue a cadrelor didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (fizica, chimie, biologie) prin conceperea şi implementarea de instrumente didactice inovative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.


Obiective specifice:

OS1. Elaborarea, acreditarea şi furnizarea a două programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice din īnvăţămāntul preuniversitar, pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC īn activitatea didactică.

OS2. Īmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională īn domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru 850 de cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii.


Grupul ţintă al proiectului cuprinde 850 cadre didactice preuniversitare din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii (250 din īnvăţămāntul primar, 50 din īnvăţămāntul profesional şi tehnic, 350 din īnvăţămāntul secundar inferior şi 200 din īnvăţămāntul secundar superior) din 28 de judeţe situate īn 8 regiuni de dezvoltare diferite.


Activităţile proiectului


A1. Dezvoltarea şi acreditarea a două programe de formare profesională continuă

1.1. Elaborare curriculum programe formare, suport curs şi activităţi aplicative

1.2. Editare şi depunere documentaţie specifică de acreditare a programelor de FPC

A2. Crearea, implementarea şi īntreţinerea unui portal inovativ dedicat proiectului

A3. Formarea cadrelor didactice

3.1 Selecţie şi management al grupului ţintă

3.2 Organizare şi desfăşurare activităţi de formare

A4. Pilotarea utilizării instrumentelor didactice inovative create prin proiect

A5. Realizarea unui studiu de impact privind utilizarea instrumentelor inovative TIC, dezvoltate şi aplicate prin proiect

A6. Schimb de bune practici pe tematica formării

6.1. Organizare şi participare la schimburi de bune practici

6.2. Creare/conectare la rețele virtuale pe specificul disciplinelor din aria curriculară a cadrelor didactice vizate de proiect

A7. Asigurarea vizibilităţii proiectului

A8. Managementul proiectului

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro